15 april 2021 van 15.00 uur tot 16.30 uur

De online GCN Denktank Dispute Resolution van 15 april a.s. heeft een bijzonder interessant programma:
    • Sharing best practices: Litigation Management binnen Shell International, door Cyril Dumoulin
    • Sharing new results: General Counsel NL Litigation Survey 2021: paneldiscussie over de resultaten met Cyril Dumoulin en Gea Voorhorst o.l.v. Timo Jansen. Met veel tips & tricks voor General Counsel.
    • Iedereen kan actief deelnemen via de chat.

Cyril Dumoulin

Senior Legal Counsel Global Litigation Europe & MENA

Shell International

Gea Voorhorst

Director Legal & Compliance

BPD Europe

Timo Jansen

Partner

Lexence Advocaten

Michiel van Straaten

Moderator

General Counsel Netherlands

Aan-/afmelden

Graag aangeven of je wel/niet aanwezig bent.
Please let us know if you will or will not attend.
  • Maak een keuze of je wel/niet aanwezig kunt zijn.
    Please choose.

Programma GCN Denktank Dispute Resolution

15.00 uur

Welkom en introductie door Michiel van Straaten – GCN

15.10 uur

Sharing best practices

Litigation Management binnen Shell International, door Cyril Dumoulin, Senior Legal Counsel Global Litigation Europe & MENA, Shell International. Shell is wereldwijd een voorloper op het gebied van Litigation Management. Cyril deelt met ons zijn ervaringen en ideeën als een van de leidinggevenden op dit terrein. 

15.30 uur

Sharing thoughts & questions

Uitwisselen van suggesties en vragen 

15.45 uur

Sharing new results

General Counsel NL Litigation Survey 2021: paneldiscussie over de diverse resultaten met Cyril Dumoulin en Gea Voorhorst o.l.v. Timo Jansen. In de survey komen aan de orde: wat zijn doorgaans de aard en omvang van de juridische geschillen, wat komt er kijken bij het bepalen van de rechtspositie van je bedrijf, het proces zelf en de kosten en de uitkomst van de procedure. Ook komen enkele alternatieven aan de orde en zijn er drie afsluitende stellingen.

16.15 uur

Sharing thoughts & questions

Uitwisselen van suggesties en vragen 

16.30 uur

Einde